karaöz

Obiİcra İcra Takip Programı Güncelleme SayfasıSon Güncelleme : 24.11.2020 - V2.1.105

Güncellemeyi İndir

En Son Gücellemeyi Yukarıdaki Resme Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Değişiklik Tarihçesi

24.11.2020 - V2.1.105
 • Vekalet ücretleri güncellendi.
05.10.2020 - V2.1.104
 • Faiz oranları güncellendi.
05.09.2020 - V2.1.103
 • Yeni dosya sonucu türleri eklendi.
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
11.08.2020 - V2.1.101
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
03.07.2020 - V2.1.100
 • Sonraki alacaklar için ödeme emri eklendi.
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
16.06.2020 - V2.1.99
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
12.03.2020 - V2.1.98
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
05.02.2020 - V2.1.96
 • Faiz oranları güncellendi.
02.01.2020 - V2.1.95
 • Harçlar ve masraflar güncellendi.
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
22.12.2019 - V2.1.94
 • Faiz oranları güncellendi.

Değişiklik Tarihçesi

18.12.2019 - V2.1.93
 • İcra Dosya No sahasının uzunluğu 6 haneden 8 haneye çıkarıldı.
 • Kullanıcı - Alacaklı yetkilendirmesi imkanı sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
04.11.2019 - V2.1.91
 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesine birden fazla borçlu seçebilme imkanı eklendi.
 • Posta ücreti güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
16.10.2019 - V2.1.90
 • Faiz oranları güncellendi.
13.10.2019 - V2.1.89
 • MTS takipleri normal takibe çevrildiğinde MTS icra ve dosya no bilgilerini de saklamak için MTS dosya no ve icra dairesi alanları eklendi.
 • Hızlı föy erişimindeki dosya no ve icra dairesi sahalarının yeni eklenen MTS sahlarında da arama yapması sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.10.2019 - V2.1.88
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Banka bilgileri ve kep adresleri güncellendi.
10.09.2019 - V2.1.87
 • Faiz oranları güncellendi.
05.08.2019 - V2.1.86
 • MTS Takip desteği, ve MTS harcı eklendi.
 • Özel amaçlı listelere takipten sonra yapılan tahsilatları dikkate almadan sonraki faizi hesplayan liste eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
12.07.2019 - V2.1.85
 • Faiz oranları güncellendi.
20.05.2019 - V2.1.84
 • Posta ücreti güncellendi.
05.05.2019 - V2.1.83
 • Faiz oranları güncellendi.
06.03.2019 - V2.1.82
 • Tebligat listesine barkod sütunu eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
05.02.2019 - V2.1.81
 • Faiz oranları güncellendi.
02.01.2019 - V2.1.80
 • Tahsilat ekran ve listesine "Müvekkile Ödeme Tarihi", "Müvekkile Ödenen Tutar" ve "Agent" sahaları eklendi.
 • Harçlar güncellendi.
05.12.2019 - V2.1.79
 • Masraf ekranına masrafın ilgili olduğu davayı seçebilme imkanı eklendi. Bu bilgi masraf listesi ve föy raporunda görüntülenebilir.
 • Föy borçluları penceresine 'Ticaret Sicil Müdürlüğü' ve 'Ticaret Sicil No' sahaları eklendi.
 • Tebliğ durumlarına 'KEP Adresine' seçeneği eklendi.
 • Bakiye Avans Listesi eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
06.11.2018 - V2.1.78
 • Taahhüt hesaplarken gayri resmi masrafların eklenmemesi seçeneği eklendi.
 • Taahhüt evrağında masrafların detaylı dökümünün yapılabilmesi sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
14.09.2018 - V2.1.77
 • Föy İşlemleri menüsüne "Manuel Föy Süreç İzleme" pencersi eklendi.
 • "Manuel Föy Süreç İzleme" listesi eklendi.
 • UYAP Sorgulama bilgi ekranlarındaki verilerin raporlanabilmesi için yeni listeler eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
03.08.2018 - V2.1.75
 • PTT tebligat soegulama yeni sistem ile uyumlu hale getirildi.
 • Dava bilgilerine istinaf ile ilgili sahalar eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
02.07.2018 - V2.1.74
 • Faiz oranları güncellendi.
12.04.2018 - V2.1.73
 • Faiz oranları güncellendi.
06.03.2018 - V2.1.72
 • Oturum Açma penceresindeki "Şifremi de Hatırla" seçeneği, "Genel Program Seçenekleri"ndeki sadece Admin'in değiştirebileceği bir ayarla kapatılabilir hale getirildi.
 • Banka Kayıtlı EPosta (KEP) Adreslerine Haciz Talebi dilekçesi eklendi.
 • Excel'e liste alma işlemlerinin kaydı (logu) tutulmaya başlandı.
 • İcra işlemleri ve not listelerine her föye ait son kaydı filtreleyebilme seçeneği eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.02.2018 - V2.1.71
 • Faiz oranları güncellendi.
01.01.2018 - V2.1.69
 • Harçlar, vekalet ücreti değerleri güncellendi.
 • Enter'a basarak sahalar arasında dolaşırken oluşan hata düzeltildi.
 • Faiz oranları güncellendi.
02.11.2017 - V2.1.68
 • Kullanıcı yetkilerinin toplu olarak atanbildiği yeni bir pencere eklendi..
 • Faiz oranları güncellendi.
05.10.2017 - V2.1.67
 • Kullanıcı bazında liste/rapor yetkilendirme özelliği eklendi.
 • Tahsilat ve masraf girerken geçmiş tarihli kayıt eklendiği uyarısı eklendi.
 • İlk Takip Masraflarının da dahil olduğu yeni "Masraf Listesi" eklendi. (Sadece SQL Server tabanlı kurulumlar için)
 • "WEB Servisleri Sorgulama (Tebligat Bila Döndüğünde)" yazışma şablonu eklendi.
 • "Emekli Maaş Haczi Muvafakat" dilekçesi eklendi.
 • Karel santral desteği olan bürolar için arama listesine çağrı ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
13.09.2017 - V2.1.66
 • Birden fazla ofisi bulunup ortak veritabanı kullanan firmalar için föyle ilgili dosyalarını yönetebilecekleri WEB tabanlı sistem eklendi.
 • "İnkar Tazminatı İçin 4-5 Örnek" yazışma şablonu eklendi.
 • "WEB Servisleri Sorgulama Talebi" yazışma şablonu eklendi.
 • "WEB Servisleri Sorgulama (Tebligat Bila Döndüğünde)" yazışma şablonu eklendi.
 • "150/C Tahkikat Son Tapu Kaydı Tezkeresi" yazışma şablonu eklendi.
 • "Satışa Arz Şerhi Talebi (İ.İ.K. 150/C)" yazışma şablonu güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.08.2017 - V2.1.65
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Posta pulu ücreti güncellendi.
 • Dosya gideri güncellendi.
 • Föyle ilgili araştırılıpp bulunan yeni adres ve telefonların takibinin yapılabileceği "Föy Araştırma" ekranı eklendi.
13.07.2017 - V2.1.64
 • Faiz oranları güncellendi.
 • PTT Barkod sorgulama yeni işleyiş ile uyumlu hale getirildi.
13.04.2017 - V2.1.62
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Tahliye vekalet ücretinin yıllık kira tutarı üzerinden hesaplanması seçenekli hale getirildi. (Sözleşme ekranındaki seçenek aracılığı ile müdahale edilebilir.)
 • Genel performans iyileştirmeleri yapıldı.
02.01.2017 - V2.1.61
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
02.01.2017 - V2.1.60
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Örneklerdeki vekil bilgisine föyde seçili avukatlar yazdırılırken baro sicil numarası eklendi..
07.12.2016 - V2.1.58
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni dilekçeler/yazışma örnekleri eklendi.
 • Tahliye Vekalet Ücreti Güncellendi
 • Listeler Güncellendi.
20.09.2016 - V2.1.57
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni dilekçeler/yazışma örnekleri eklendi.
 • Kira sözleşme kefiline 7 Örnek yazdırma özelliği eklendi.
18.07.2016 - V2.1.56
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Posta ücreti güncellendi.
09.05.2016 - V2.1.55
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama PTT'nin yeni sitesine göre düzenlendi.
15.03.2016 - V2.1.54
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Avukat bazında banka hesap bilgisi ve IBAN tanımlanması sağlandı.
 • UYAP aktarımında iyileştirmeler yapıldı.
08.02.2016 - V2.1.53
 • Faiz Oranları Güncellendi.
 • Tahliye takiplerinin vekalet ücretleri güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama PTT'nin yeni sitesine göre düzenlendi.
29.12.2015 - V2.1.52
 • Harçlar Güncellendi.
 • Vekalet Ücretleri Güncellendi.
 • Fatura Alacakları Detaylandırıldı.
03.08.2015 - V2.1.51
 • Posta ücreti güncellendi.
 • PTT Barkod sorgulama iyileştirildi.
07.06.2015 - V2.1.50
 • Görüşme listesi düzenlendi.
 • PTT Barkod sorgulama iyileştirildi.
 • Yeni dilekçe örnekleri eklendi.
16.02.2015 - V2.1.49
 • Barkod ile tebligat sorgulama işleyişi PTT'nin yeni sitesine göre uyarlandı.
01.01.2015 - V2.1.48
 • Harçlar güncellendi.
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama işleyişi PTT'nin yeni sitesine göre uyarlandı.
16.12.2014 - V2.1.47
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Föy penceresine agent ataması yapabilmek için saha eklendi. Hızlı föy erişimi filtrelerine agent sahası eklendi.
 • Föyde borçlu bazında yapılabilecek kontrol listesi şeklindeki işlemleri tanımlayabilmek için “Genel İşlemler” -> “Kontrol İşlem Türü Tanımlama” ve föy penceresinde bu bilgileri girebilmek için yeni bir buton eklendi.
14.05.2014 - V2.1.46
 • Posta pulu ücreti güncellendi.
 • 35'e göre tebliğ zarfı tek sayfa olarak şekilde değiştirildi.
18.02.2014 - V2.1.45
 • PTT sitesinden otomatik barkod sorgulama yeni işleyişe göre düzeltildi.
01.01.2014 - V2.1.44
 • Harçlar ve vekalet ücretleri güncellendi.
 • Tahsilat şekillerine "Müvekkile Ödenen" ve "POS" seçenekleri eklendi.
14.08.2013 - V2.1.43
 • Editöre UYAP UDF formatında kaydedebilme özelliği eklendi.
 • Toplu barkod sorgulama işlemi PTT'nin yeni adresine ve doğrulama sistemine göre güncellendi.
25.06.2013 - V2.1.42
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Föy işlemlerine ilgili emirler dışındaki evrakların tebligatlarını takip edebilmek amacıyla yeni pencere eklendi. Tebligat Bilgileri (Genel) penceresine girilen kayıtlar için de barkod ile sorgulama yaptırılabiliyor.
25.04.2013 - V2.1.41
 • Örnek ve dilekçeler ödemelerin icra dairesi hesabına yapılması ibareleri ile güncellendi.
 • Haciz ihbarnamesi ekranına yeni 3. şahıs eklenirken banka genel müdürlüklerinin eklenebilmesi için buton eklendi.
 • Avans/ödeme ekranında değişiklikleri kaydederken oluşan hata düzeltildi.
 • Maaş haczi talebi dilekçesine seçimli olarak hesap dökümü eklenebilmesi sağlandı.
01.01.2013 - V2.1.40
 • Vekalet ücretleri ve harçlar güncellendi.
 • 14 - Tahliye tipindeki takipler için sözleşme bilgileri ekranına yıllık kira tutarının girilebileceği bir alan eklendi. Buraya değer girildiğinde veklet ücreti bu değer üzerinden hesaplanıyor.
 • Listeler/Özel Amaçlı Listeler kısmına "Alacaklı Listesi" eklendi.
 • Avans/Ödeme ekranına avansın vekalet ücreti olduğunu işaretlemek için bir sütun eklendi. Avans/Ödeme listesine filtre olarak da eklendi.
 • Örneklerin yeni editöre uyumlu olarak RTF formatında hazırlanması sağlandı.
26.12.2012 - V2.1.39
 • Faiz Oranları Güncellendi.
17.09.2012 - V2.1.38
 • Detaylı loglama ve ayarları eklendi. Genel İşlemler -> Parametreler -> Genel Program Seçenekleri penceresinin “Basım ve Genel Ayarlar” sekmesinde “Programda Detaylı Log Tutulsun” ayarı açıldığında hesaplamayı etkileyen föy bazındaki bilgi ekranlarındaki veriler değiştirildiğinde log kaydı atılır. Bu ayarı sadece admin kullanıcısı değiştirebilir. Log kayıtlarını incelemek ve arama yapmak için admin kullanıcısı ile programa girdiğinizde “Güvenlik -> Detaylı Log Kayıtları” penceresi kullanılır.
 • Föylerle ilişkilendirilip veritabanına kaydedilen dosyların boyut sınırı 2 MB’den 5 MB’ye çıkarıldı.
 • Konusu parayla olan örneklerin emirlerine ödemenin alacaklı vekilinin veya bilgileri girilmiş ise icra müdürlüğünün hesabına yapılabileceği ibaresi eklendi. Bu özellik örnek yazdırma seçeneklerindeki bir ayara bağlandı. Bu ibareyi yazdırmak istemeyenler ayarı kapatabilirler.
 • Tebligat bilgilerinde herhangi bir borçlu için itiraz tarihi dolu kesinleşme tarihi boş ise föy ekranında İTİRAZ olduğuna dair uyarı bilgisinin yanıp sönmesi sağlandı. (Not: İtiraz tarihi girilebilmesi için aynı satırda tebligat tarihinin girilmiş olması ve tebligat durumu olarak tebligatın yapıldığını göstren durumlardan birinin seçili olması gereklidir. Örneğin tebligat durumu bila ise itiriaz tarihi girilemez.)
 • Ajanda ekranı genişletildi. Listeye icra müdürlüğü ve dosya no sütunları eklendi. Arama kriterlerine dosya no eklendi.
 • 10 ve 7 (Genel) örnek alacak bilgileri ekranlarına BSMV oranı eklendi. Buraya sıfırdan farklı bir değer girildiğinde asıl alcakların faizleri için BSMV hesaplanır. Banka kredi alacaklarının tahsili için alınan müşteri çek ve senetlerinin takiplerinde BSMV hesaplanmak istendiğinde kullanılabilir.
17.07.2012 - V2.1.37
 • Büro bilgileri ekranına banka hesap bilgileri eklendi.
 • Alacaklı bilgilerine banka hesap bilgileri eklendi.
 • Taleplerde TBK 100. madde ibaresi güncellendi.
21.06.2012 - V2.1.36
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni mahkeme görevi eklendi. (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
 • Dilekçelerin büyük bir kısmı yeni yapıya aktarıldı.
30.05.2012 - V2.1.35
 • Faiz tablolarına 'Mevduat Faizi Tablosu' seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olan faiz tablolarında faiz değişimi yıllık aralıklarla dikkate alınıyor.
 • Föy penceresine tahsilat ve taahhüt toplamarı eklendi.
 • Föy penceresine görüşme bilgileri için kısayol tuşu eklendi.
 • Alacaklı bazında farklı tazminat ibaresi tanımlayabilme imkanı sağlandı.
 • Pencere boyutları tekrar ayarlandı.
 • Dilekçe ve yazışmalar için RTF, DOC, DOCX, HTML, PDF formatlarını destekleyen yeni editör hazırlandı. Varolan dilekçelerin büyük bir kısmı bu formata aktarıldı. Zaman içerisinde tüm dilekçe ve yazışmalar bu formata aktarılacak. Bu yeni özelliğin düzgün çalışabilmesi için gerekli programı indirip icra takip programının kurulu olduğu klasöre kurmanız gerekmektedi. Programı indirmek için tıklayınız.
01.01.2012 - V2.1.34
 • Harçlar güncellendi.
 • Reeskont avans ve reeskont iskonta faiz oranları güncellendi.
 • Fatura alacak bilgilerine ödeme tarihi sahası eklendi.
 • Son durum listesi'ne "Para Birimi" kolonu eklendi.
22.12.2011 - V2.1.33
 • Vekalet ücretleri güncellendi.
 • Görüşme listesine notlar birleştirilerek eklendi.
 • İlam penceresine mahkeme rehberi için buton eklendi.
 • Föy penceresinde FoyKodu sahası, Şahıs bilgileri penceresindeki telefonlar ve faks sahaları veri değiştirilmesine izin verilmediği durumlarda bile içeriği seçilebilir hale getirildi.
 • Hızlı Föy Rehberinde seçili olan satırın renkleri değiştirildi.
 • Hızlı föy erişimindeki alacaklı rehberine TC Kimlik No sahası eklendi.
 • Hızlı föy erişiminde diğer alacaklılar ile arama yapınca da föyün listelenmesi sağlandı.
 • Dosya sonuçlarına "Temlik", "Birleştirme" ve "Rehin Açığı Belgesi" eklendi.
 • İcra Kefiline 4-5 Örnek yazdırma sırasında icra kefili seçimi çoklu hale getirildi.
 • Yenileme Muhtırası yazdırılırken seçimli olarak tebliğ zarfı da yazdırma imkanı eklendi.
 • Rehberlere TC Kimlik No kriteri eklendi.
 • Tahsilat Bildirimi dilekçesi değişti.
 • Tahsilat makbuzuna tahsilat tarihleri ve alacaklı eklendi.
 • Ziraat bankası mevduat faiz oranları tablosu eklendi.
 • "Çek/Senet Alacak Listesi"ne sadece çek veya sadece alacak kalemlerini listeleyebilme imkanı eklendi.
03.08.2011 - V2.1.32
 • Tebligat durumlarına "Tebligat K. 21/2-3. Maddeye Göre" seçeneği eklendi.
 • "Banka mevduat haciz dilekçesine" tanımlanmış ise icra müdürlüğüne ait banka hesap bilgilerinin eklenmesi sağlandı.
 • Maaş haciz dilekçelerinin metinleri değişti. Tebligat zarfı yazdırma seçeneği eklendi.
 • Borçlular arasına mirasçılar da yazıldı ise bunların örneklerde uygun yerlerde gösterilmesi sağlandı.
 • Dilekçelere "tekit" eklendi.
 • "Tapu Haciz Fek Tezkeresi"ne haciz şerhi tarihi ve yevmiye no bilgileri eklendi.
 • "Föy İşlmeleri Listesi" eklendi.
 • Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları güncellendi.
 • 4-5 Örnek ilamlı alacaklarda da işçi alacağında olduğu gibi talep metni alacakların faizlerine göre gruplanarak oluşturulması sağlandı.
 • "Düşme Olasılığı Listesi"ne kriter olarak dosya sonucu eklendi.
 • "Taahüt Listesi"ne kriter olarak "Taahhüt Kabul Tarihi" eklendi.
 • Taahhüt belgesinde birden fazla borçlu varsa aralarında boşluk bırakılarak yazdırılması sağlandı.
 • "Basın İlan Kurumuna Gayrimenkul Satış Müzekkeresi" eklendi.
 • "Gayrimenkul Vergi Borcu Sorma Müzekkeresi" eklendi.
 • "Münadi Talep Müzekkeresi" eklendi.
 • "Gayrimenkul Satış Kararı" eklendi.
 • "Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağı (Örnek No 26)" eklendi.
 • Taşınmazın açık artırması ve satışı şle ilgili dilekçlerin paket olarak yazdırılabilmesini sağlayan "Gayrimenkul Satış Paketi" dilekçe seçeneği eklendi.
 • 05.12.2010'dan önceki takiplerde karşılıksız çek tazminatın toplam çek tutarı üzerinden hesaplanması sağlandı.
 • 14 (56) Tahliye takiplerinde Takip Talebinde 4 numaralı bendin karşısına gayrimenkul bilgisinin yazılması sağlandı.
 • Föyle ilişkili dosyaları veritabanında saklama amaçlı "Föy İşlemleri" menüsüne "Föy ile ilişkili dosyalar" pencersi eklendi.
 • Föy penceresine "Föyle ilgili dosyalar" penceresini açmak için kısayol düğmesi eklendi.
 • Temyiz Sonucuna "Kesin Karar" seçeneği eklendi.
 • Dava karar tiplerine "Birleştirme" ve "Hükmün Açıklanmasına Yer Olmadığı" seçenekleri eklendi.
 • Borçlu vekilleri için "Kurum Avukatı" seçeneğinin varsayılan olarak işaretli gelmesi sağlandı.
 • Vekile tebligat gönderiliyor ise ayrıca müvekkile (borçluya) tebligat göndermeme seçeneği eklendi.
 • Taleplerin sonuna "Faiz ve fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır." ibaresi eklendi.
 • Tahliye örneklerinin ayırtedilebilmesi için isimlerinin yanına açıklayıcı ibare eklendi.
 • İcra işlemlerine yapılan işlemin dosya düşme süresini uzatıp uzatmayacağını belirten bir saha eklendi.
 • Ödeme shirbazında manuel taksit girişine sıra numarası eklendi. Ayrıca çoklu sıralı taksit girilmesini sağlayan pencere eklendi.
 • Kullanıcı bazında program seçeneklerine internette sorgulama yapılan ve sık kullanılan sitelerin kaydedilebildiği bir pencere eklendi. Bu pencereye kaydedilen internet kısa yollarına daha sonra "Araçlar" menüsündeki "Kullanıcı sık kullanılan siteler" seçeneğinden erişilebiliyor.
*** V2.1.31 Genel güncelleme olarak yayınlanmadı.


15.03.2011 - V2.1.30
 • Mevduata uygulalan en yüksek faiz oranı tablosu değişti.
 • Programa giriş ekranına "Kullanıcı Adını" ve "Parolayı" anımsa seçenekleri eklendi.
 • Nafaka takiplerinde takip tarihinden önce sonlanmış nafakalar için talep metnine ibare eklenmemesi sağlandı.
 • "İstihkak Haczi Müzekkeresi" değişti.
 • "Zabıta Araştırması Tezkeresi"nin hitap kısmı parametrik hale getirildi.
 • "Muhafaza ve Tahliye Talimatı" düzeltildi.
 • "Satışa Arz Şerhi Talebi"'nin adı "Satışa Arz Şerhi Talebi (İİK. 150/C)" olark değişti.
 • Haciz talimatları değişti.
 • Örnek yazdırırken istenirse tek sayfa olarak basılan tebliğ zarfına tebligat kanunu mad 21/2 için ibare yazdırılması seçeneği eklendi.
 • Tahsilat Makbuzuna seçimlik olarak ibra ibaresi eklendi.
 • Genel haciz talebine posta çeki hesapları için PTT'ye müzekkere yazılması talebi seçeneği eklendi.
 • Görüşme penceresine kısayol eklendi. CTRL + Q
 • Serbest Meslek Makbuzu kaydedilmesi ve yazdırılması fonksiyonu eklendi. Genel işlemler menüsü altından erişilebilir. SMM sadece nokta vuruşlu yazıcıdan yazdırılabilir. Yazdırma ayarları genel program seçeneklerinden yapılabilir.
03.01.2011 - V2.1.29
 • Reeskont Avans ve Reeskont İskonto faiz oranları güncellendi.
 • Yeni harç ve parametre bilgileri eklendi.
 • Asgari Vekalet ücreti tabanı 1.333,33 TL'den 1.500,00 TL'ye güncellendi.
 • Föyde birden fazla alacaklı olsa da ilk takip masraflarına sadece 1 baro pulu tutarı eklenmesi sağlandı.
 • Kayıtlı dökümanlar ekranına tarih ve kaydı yapan kullanıcı sahaları eklendi (Bu güncellemeden sonra kaydedilen dökümanlar için değer atanacak). Gösterim sırası kayıt sırası ile aynı hale getirldi.
 • Ana ekranda üstteki araç çubuğuna föye ait kayıtlı döküman penceresine hızlı erişim sağlayan bir düğme eklendi.
 • Genel İşlemler -> Parametreler -> Kullanıcı bazında program seçenekleri ekranında "Genel Ayarlar" sekmesine Hızlı Föy erişim penceresinin bir föy seçilince otomatik küçülme seçeneği eklendi.
 • İcra Müdürlüğü tanımlama ekranına müdürlüğün banka hesap bilgisinin girilebilemsi için banka adı, şube adı ve IBAN sahaları eklendi.
 • Maaş haczi dilekçeleri değişti. İcra müdürlüğüne banka hesap bilgisi tanımlanmış ise bu dilekçelerde kullanılıyor.
 • <
05.12.2010 - V2.1.28
 • 03.12.2010 tarihli avukatlık ücreti tarifesi güncellendi.
 • Karşılıksız çek tazminatının çek tutarından değil takibe konu çek tutarı üzerinden hesaplanması sağlandı.
 • Tahsilat makbuzu metnine ekleme yapıldı.
 • Yazı ile yazdırılan tutarlarda (Örn: Tahsilat Bildirim Dilekçesi) kuruş kısmında çıkan "Yeni" ibaresi kaldırıldı.
 • Taahhüt penceresinden kaydedilen taahhütler için ajandaya atılan kayıtlarda "Hatırlatmaya devam et" seçeneğinin işaretlenmiş olarak gelmesi sağlandı.
 • Dilekçelerde tüzel kişi olan borçlulara varsa vergi dairesi ve vergi no bilgisi eklendi.
 • Avans ve Ödeme Bilgileri ekranı için kısayol eklendi. (Ctrl + O)
 • Sözleşme bilgilerine göre vekalet ücreti hesaplatılabilen ekrandan çıktı alınabilmesi sağlandı.
 • Kayıtlı dökümanlara kaydedilen belgelerdeki çizgilerin sonradan görüntülenmemesi problemi çözüldü. Fakat yalnızca bu güncellemeden sonra kaydedilen dökümanlarda geçerli olacak.
 • Sağdaki Föy araç çubuğuna SMS formunu föye ait kaydedilmiş SMS'ler ile açan bir düğme eklendi.
 • Kredili takiplerin talep metinlerine "tahsilde tekerrür olammak kaydıyla" ibaresi eklendi.
 • Föy İşlemlerine Borçlularla yapılan telefon görüşmelerine ait bilgilerin kaydedilebileceği görüşme bilgileri ekranı eklendi.
 • Kapanan dosya listesine "Borçlu TCKN" sütunu eklendi.
 • Yeni dilekçeler eklendi.
  • Mernis Adres Tespit Talebi
  • GSM Adres Araştırma Müzekkeresi
  • Posta Çeki Haczi Dilekçesi
  • Satışa arz şerhi talebi
  • İcra Kefili Alma Zaptı (İcra kefili ekranından da bastırılabiliyor.)
18.08.2010 - V2.1.27
 • SMS Modulü eklendi. SMS modulü hakkında detaylı bilgi almak ve SMS hesabı açtırmak için lütfen bize ulaşın.
  • Araçlar menüsüne SMS kaydetme ve gönderme için kullanılacak ana kontrol paneli eklendi.
  • Alacaklı ve borçlu pencerelerine T.C. Kimlik No ve cep telefonu ile SMS kaydedebilmek için butonlar eklendi.
 • Haciz ihbarnamesi taleplerine 1 den fazla 3. Şahıs seçebilme imkanı eklendi.
 • 1. Haciz ihbarnamesinde 1 den fazla 3. şahıs seçebilme imkanı eklendi ve içeriğine göre otomatik büyüyebilmesi sağlandı.
 • Hesap dökümünde işçi alacaklarının kalem kalem isimleriyledetaylı dökümü yapılması sağlandı.
 • İşçi alacakları için talep metni değiştirildi.
22.06.2010 - V2.1.26
 • Vekalet ücretinin hesaplama yöntemi 04.06.2010 tarihli tarifeye uygun hale getirildi.
 • Örnek yazdırma ekranında hangi takip evraklarının yazdırılacağını da "Ayarları Sakla" düğmesine basınca kaydediyor. Sonraki gösterimlerde hatırlıyor.
 • Temerrüde nedeni ile tahliye dilekçesine antet ve logo eklendi.
 • Vergi Dairesine adres sorma talebi ve dilekçesi eklendi.
 • Ana föy ekranı yeniden düzenlendi. Bilgi girilmiş pencereler ve talep metni ön tarafa alındı.
 • Taksitlendirme sihirbazındaki taahhüt kaydetme işlemi ödeme planı yazdırma ekranına taşındı. Böylece kaydedilen taahhütler ile taahhüt dilekçesindeki tutarların aynı olması sağlandı.
 • Taksitlendirme sihirbazında iyileştirmeler yapıldı.
10.05.2010 - V2.1.25
 • Ajanda notları sadece notu girenin veya adminin değişitirebileceği hale getirildi.
 • Ajandada listelenen notlar arasından çoklu seçim yapıp notları toplu olarak silebilme imkanı eklendi. Seçilen notlar arasında kullanıcıya ait olmayan notlar silinmez.
 • Örnek ve dilekçe yazdırma ekranlarında fiziksel olarak bulunmayan (fax, office onenote vb..) yazıcıların listelenmesi engellenerek hata yapılmaması sağlandı.
 • Borçlu ekranında göz atma modunda T.C kimlik numarsını seçip kopyalanabilme imkanı eklendi.
 • Haciz talimat talebindede hesap özeti dökümünde ilk takip masraflarının detayının görüntülenmesi seçeneğe bağlandı. Hesap dökümü yapılan dilekçelerde bu ayar varsayılan olarak 'HAYIR' geliyor.
 • Masraf Listesi düzeltildi.
 • 'Takip Öncesi Diğer Alacaklar Listesi' eklendi.
 • 'Temerrüd Nedeniyle Tahliye Dilekçesi' eklendi.
 • Taahhüt Belgesindeki hesap dökümünde ilk takip masraflarının hep tek kalem olarak gösterilmesi sağlandı.
 • aahhüd belgesinde Toplam Borç tutarı ile taksitlerin toplamları arasındaki yuvarlama farkı son taksit tutarına eklendi (veya çıkarıldı).
 • Muvafakiyetli Maaş Haczi Dilekçesi Eklendi.
 • Masraf kayıtları için otomatik icra işlemi kaydı eklenebilmesi imkanı sağlandı. Yeni masraf kaydı yapılırken 'İcra İşlemi Kaydet' seçeneği seçilirse aynı bilgilerle otomatik olarak icra işlem kaydı yapılıyor.
 • Borçlu (Şahıs) detay bilgileri ekranına borçlunun sosyal güvence durumunun ve SGK Numarasının girilebileceği iki yeni saha eklendi.
 • 'Borçlu (Şahıs) Nüfus Bilgileri' listesine 'Sosyal Güvenlik Durumu' ve 'SGK No' sahaları eklendi. Sosya güvenlik durumu liste kriterlerine de eklendi.
 • Genel Haciz Talebi dilekçesinde işyerine müzekkere yazılması seçilip işyeri/kurum bilgisi girilmezse UYAP'tan sorgulanması ibaresi eklendi.
 • Maaş haczi dilekçeleri değişti.
 • SGK Adres Araştırması Talebi dilekçesi UYAP'tan sorgulama yapılmasını talep edecek şekilde SGK Adres Araştırması ve Maaş Haczi Talebi olarak değiştirildi.
 • 100. Madde Malumat Tezkeresi değiştirildi.
 • İcra Kefili bilgileri ekranından adres ve T.C. Kimlik No bilgileri girilebilmesi sağlandı.
 • Son durum listesine 'İlam Bilgisi' sütunu eklendi.
 • Dinamik dilekçe hazırlama programına ilam penceresinden girilen bilgileri kullanabilme imkanı eklendi.
01.03.2010 - V2.1.24
 • Araçlar menüsüne rapor istatistik alt seçeneği eklendi.
 • Araçlar menüsüne uzaktan yardım programını çalıştıran alt seçenek eklendi.
 • Son Durum Listesi kriterlerine icra müdürlüğü eklendi.
 • Föy ekranına hacizli menkul/gayri menkul bilgisi varsa hatırlatan bir uyarı mesajı eklendi. Hacizli menkuller için durumu haciz yapıldı veya ihtiyati haciz olan kayıt varsa gayrimenkuller için ise kesin haciz tarihi veya ihtiyati haciz tarihi girilmiş kayıt varsa bu uyarı yeşil olarak gösteriliyor. Süre uyarılarındaki ayarlara göre hatrılatma süresi kadar süre geçtiği halde satış bilgisi girilmedi ise rengi kırmızıya dönüyor. Fareyi üzerine getirip bekletince açıklayıcı bilgi görüntüleniyor. Tıklayınca ilgili pencereler açılıyor.
 • Kira alacağı için de ihtiyati haciz penceresi eklendi.
 • Föy penceresinde hesap dökümünün altına "kalan tahsil harcının" nasıl hesaplanacağı seçeneği eklendi. Varsayılan olarak kalan kısımda "İcraya" yatırılacakmış gibi hesaplanıyor.
 • Taahhüt listelerine borçlu telefon numaraları eklendi.
26.01.2010
 • Alacaklı tanımlamasına "Vekalet Harcı Hesapla" seçeneği eklendi. Alacaklı penceresindeki "Hesaplama ve Basım Ayrıntıları" penceresinden erişilebilir.
 • Teminat iadesi dilekçesi değişti.
 • Son durum listesine "Kredi Alınan Şube" ve "Kredi Türü" sütunları eklendi. Bu sütunlarda sadace 7 Örnek kredi ve kredi kartı takiplerinde girilen değerler gösteriliyor.
 • "Genel Haciz Talebi" dilekçesi değiştirildi.
 • 04.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Dosya Gideri : 0,6 TL, Bara Pulu : 4,13 TL olarak değiştirildi.
 • Tahsil harcı hesaplanırken tahsilatın yapıldığı gün geçerli olan oranın kullanılması sağlandı. Eğer varsa kalan tahsil harcını hesaplamak için hesaptarihinde geçerli olan oranlar kullanılıyor.
 • Masraf listesi kriterlerine 'Masraf Tarihi' eklendi.
 • "Şikayetten Feragat (İTM)" dilekçesindeki mahkeme hitabı düzeltildi.
 • Masraf Makbuzu eklendi. Dilekçe basımından veya masraf penceresinin sol alt köşesindeki düğmeden yazdırılabiliyor.
 • 7 Örnek Fatura tipindeki takiplerde de tazminat oranı girilirse hesaplanması sağlandı
04.01.2010
 • Vekalet Ücretleri Güncellendi.
 • Harçlar Güncellendi.
 • Faiz Oranları Güncellendi.
 • Taranmış resim dosyası olarak bulunan vekaletnamelerin müvekkillerle ilişikilendirilip, takip talepleri ve emirler bastırılırken bunların da bastırılabilmesi sağlandı. Bunun için alacaklı penceresinin alt kısımında bulunan "Taranmış Vekaletname Sayfa 1 ve 2" sahalarına gözat deyip ilgili dosyaları seçip kaydetmeniz gerekmektedir. Daha sonra "Örnek Basımı" penceresinde örnek yazdırırken vekaletname seçeneği de seçilirse varsa ilgili föyün alacaklısına ait öncelikle taranmış vekaletname yoksa en son tarihli kaydedilmiş vekaletname yazdırılır. Çok kullanıcılı bürolarda vekaletname dosyalarının aynı yolla erişilebilen ortak paylaşılan bir alana kopyalanması gerekmektedir. !ÖNEMLİ NOT! Program verilerinin yedeği alınırken vekaletname dosyalarının yedekleri alınmaz. Formatlama, baştan kurma gibi durumlarda bu dosylarının yedeklerinin alınması kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Ajandadaki bilgiler excele aktarılırken bir föy ile ilişkilendirilmiş ise icra müdürlüğü ve dosya numarasının da aktarılması sağlandı.
 • Haciz ihbarnamesi penceresine 3. Haciz ihbarnamesi bilgileri eklendi ve 3. şahsın adres bilgileri öne alındı.
 • Dilekçe basımı ekranında dilekçe ararken varsayılan arama tipi olarak "içerisinde anahtar kelime geçen" seçeneği ayarlandı.
 • Çek girerken banka hesap numarası kısmına IBAN'a uygun olarak 30 karaktere kadar bilgi girme imkanı sağlandı. Özelliğin eklendiği sırada UYAP hala rakam dışında değer kabul etmediği için harf girilirse kullanıcı uyarılıp devam etmek isterse o şekilde kaydetmesine izin veriliyor.
 • Şahıs Nüfus Listesi eklendi.
 • Aşağıdaki dilekçeler değiştirldi/elden geçirildi.
  • Banka Mevduat Haczi Dilekçesi.
  • Haczin Fekki Talebi
  • Yeni Adrese Tebliğ Talebi
  • Araç Trafikten Men Tezkeresi (Rehinli)
  • Çap Örneği Talep Tezkeresi
  • İmar Durumu Tezkeresi
  • Gayrimenkulün Son Tapu Kaydının Celbi için Takdiyat Listesi Talep Tezkeresi
  • Tapu Haciz Tezkeresi (İhtiyati Hacizde)
 • Aşağıdaki dilekçeler eklendi.
  • Rehinli Araç Trafikten Men Talebi
  • SGK Adres Araştırması Talebi
  • Nüfus Müdürlüğü Adres Araştırması Talebi
  • Liman Başkanlığına Müzekkere
  • SGK Adres Sorma Müzekkeresi
  • Nüfus Müdürlüğü Adres Sorma Müzekkeresi
  • Genel Haciz Talebi
  • Yetki İtirazı Kabulü ve Dosyanın Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Talebi
  • İcra Dosyasının Yetkili İcra Dairesine Yetkisizlikle Gönderilmesi Üst Yazısı
15.11.2009
 • Föy arama penceresine not içeriği ile arama imkanı eklendi.
 • Ajanda/Not/Hatırlatma penceresine 'Föyü Aç' düğmesi eklendi. Seçili satır bir föy ile ilişkilendirilmiş ise bu düğmeye tıklayarak ilgili föyü açılabiliyor.
 • Alacaklı bilgilerine kredi/kredi kartı takiplerinde kullanılmak üzere alacaklıya özel 'İşlemiş Faiz' ve 'BSMV' ibaresi tanımlayabilme imkanı eklendi. Bu ayarlara Alacaklı penceresinde 'Hesaplama ve Basım Ayrıntıları (Yazıcı İkonu)'na tıklayarak açılan pencerede 'Kredi/Kredi Kartı Detayları' sekmesinden erişilebilir.
 • Takip Talebi ve Ödeme Emrlerindeki talep metinlerinde geçen 'Gelir Vergisi' ibaresi 'BSMV' olarak değiştirildi.
 • Haciz ihbarnamesi bilgileri penceresine üçüncü şahısın adresi bilgisi eklendi. Girilen bu bilgiler haciz ihbarnamesi ve ihbarname talebi basımlarında kullanılıyor.
 • Yeni kaydedilen taahhütlerin ve tahsilat için girilen çek-senet bilgilerinin otomatik olarak Ajanda/hatırlatmaya'da yazılması sağlandı. Bu özellik sadece yeni bilgi kaydedilirken geçerli. Daha sonra taahhüt ve çek/senet bilgileri üzerinde yapılan değişiklikler Ajandadaki kayıtları etkilemiyor.
 • Taksitlendirme sihirbazı ile alınan taahütleri de isteğe bağlı olarak ajandaya kaydetme imkanı sağlandı.
 • Yanlış ve mükerrer kayıtları önlemek amacıyla taksitlendirme sihirbazında hesaplama sonrası taahhütlerin sadece birkez kaydedilmesi kontrolu eklendi.
 • Tahsilat listesine icra müdürlüğü ve dosya no sütunları eklendi.
 • Son durum listesinde meblağ türündeki tüm sütunların altına toplam alınması sağlandı.
 • Ana program ekranının sağ kenarında bulunan föy araç çubuğunun en altına 'icra işlemleri' penceresine hızlı erişimi sağlayan düğme eklendi.
29.09.2009
 • Föy penceresinde dosya numarası olarak sadece yıl girilirse örneklerde ve dilekçelerde yyyy/ (2009/) şeklinde gösterilmesi sağlandı
 • 4-5 İlamlı alcaklarda alacak penceresinde tarih girip tutar girilmezse uyarı verilmesi sağlandı.
 • Örnekler için tebliğ zarfı bastırılırken girilmiş ise borçlunun T.C. kimlik numarasının da yazdırılması sağlandı.
 • İcra kefiline 4-5 örnek bastırılırken istenirse tebliğ zarfı da bastırılabilmesi sağlandı.
 • İcra kefili penceresine icra kefiline 4-5 örnek bastırma butonu eklendi.
 • Masraf listesine Ref No alanları ve 'Müşteri özel no' alanı eklendi.
 • Tahsilat listesine 'Müşteri özel no' alanı eklendi
 • Son durum listesine 'Müvekkilden alınan toplam avans' ve 'Müvekkile yapılan toplam ödeme' alanları eklendi.
 • Föy arama penceresine borçlu adresi, şehir ve ilçe bilgisi ile arama olanağı eklendi. Arama sonucu çıkan listeye borçlu adresleri eklendi.
 • Taahhüt belgesi yazdırırken borçlu olarak icra kefillerinin de seçilebilmesi sağlandı.
 • Şahıs detay bilgileri penceresinde T.C. kimlik no sahsının yanına bir düğme eklenerek tıklandığında TC kimlik No Sorgulama internet sayfasının açılması sağlandı.
 • 'Müvekkile Geri Ödeme' Belgesi eklendi. Avans-Ödeme penceresinde ilgili ödemeyi seçip alt taraftaki yazıcı butonuna tıklayıp yazdırabilirsiniz.
 • 'Masraf Avansı Alındı Makbuzu' eklendi. Avans-Ödeme penceresinde ilgili avansı seçip üst taraftaki yazıcı butonuna tıklayıp yazdırabilirsiniz.
 • 103 Davetiyesi yazdırılırken istenirse tebliğ zarfı da yazdırma seçeneği eklendi.
 • Vekalet ücreti sözleşmesine komisyon ve tazminat tutarları üzerinden de hakedilen nısbi vekalet ücreti belirleyebilme imkanı eklendi. Tazminat için girilen oran 7-örnekte tazminat, 10- örnekte karşılıksız çek tazminatı üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Föy penceresinde borçlu bilgilerini girerken T.C. Kimlik numarasının da girilebilmesi sağlandı.
 • Barkod ile otomatik olarak gönderi takibi yapılıp tebligat bilgilerinin işlenmesi sağlandı.
  Bunun için sırası ile yapmanız gereken örnek işlemler şöyledir:
  • Tebligat bilgileri penceresini açıp yeni kayıt veya değiştir düğmesine basınız.
  • Kime tebligat çıkardığınızı seçiniz.
  • Tebliğ/İşlem tarihi sahasını boş bırakıp İşlem/Tebligat durumu sahasına geçiniz.
  • Yeni kayıt eklenirken 'Tebligat durumu' olarak 'BARKOD SORGULMASI BEKLENİYOR' seçili gelecektir. Seçili değilse bu seçeneği seçiniz.
  • Enter'a bastığınızda işaretçi Barkod alanına atlayıp bu gönderi için ilgili barkodu girmenizi isteyecektir. 'Tebligat durumu' olarak 'BARKOD SORGULMASI BEKLENİYOR' seçildiğinde o satırda aradaki diğer sahaların değerleri temizlenir. Eğer otomatik olarak barkod sorgulatmak istiyorsanız aradaki sahaları şimdilik boş bırakın. Çünkü daha sonra internet üzerinden sorgulama yapıldığında gelen değerler sizin girdiğiniz değerleri ezerek üzerlerine yazılacaktır.
  • 'Tebligat durumu' olarak 'BARKOD SORGULMASI BEKLENİYOR' seçildiğinde Barkod değerinin girilmesi zorunludur. 13 Haneli barkod değerini girip kaydedebilirsiniz.
  • Daha sonra ana ekrandaki 'Araçlar' menüsünden 'Barkod ile Tebligat sorgulama' seçeneğini seçiniz.
  • Açılan pencerede tüm föylerde barkod ile sorgulama bekleyen gönderiler listelenecektir.
  • Başla düğmesine tıklayıp sorgulamayı başlatabilirsiniz. Eğer internet bağlantınızda problem yoksa ve güvenlik duvarı, anti-virüs programlar vb. tarafından engellenmiyorsa kısa bir süre içerisinde sorgulama başlar.
  • İşlem sırasında sorgulanan her kaydın yanına durumu ile ilgili bir işaret konur ve durum bilgisi güncellenir. Kırmızı işaret internete bağlanıp bilgi alınamadığını veya o kayıt ile ilgili henüz kesin bir tebligat bilgisi bulunmadığını belirtir. Bu kayıtlarda hiçbir güncelleme yapılmaz, bir sonraki çalıştırmada tekrar kontrol edilirler. Yeşil işaret ise o tebligat ile ilgili bir bilginin bulunup ilgili kaydın işlendiğini belirtir. Yeşil işaret tebligatın olumlu olduğu anlamına gelmez, sorgudan dönen bilgi tebligatın bila döndüğü bilgisi de olabilir. Tebligatın bir şekilde nihayetlendiği ve bu bilginin ilgili kayda işlendiğini belirtir.
  • Daha sonra sonuçlanan tebligatın föyünü açıp tebligat penceresinden işlenmiş kaydı görebilir diğer bilgilerini (mal beyanı tarihi vs) girebilrisiniz.
12.08.2009
 • Posta Ücreti Değişti.
 • Ajanda ve hatırlatma ekranı eklendi. Bu ekrana araçlar menüsünden erişebilirisiniz.
 • Haciz ihbarnameleri yazdırılırken istenirse tebliğ zarfı basılması da sağlandı.
 • Haciz İhbarnamesi Talepleri Eklendi.
 • Nafaka Ödememe Ceza Davası Dilekçesi eklendi.
 • Hesap Özetlerinde varsa sonraki alacakların açık olarak (alacak isimleri ile) gösterilmesi sağlandı.
 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesi, ihtiyati haciz dilekçesi, Ticaret siciline adres sorma dilekçesinde değişiklikler yapıldı. Ticaret Siciline adres sorma talebi eklendi.
 • Programın menu çubuğundaki düğmelerin resimleri değişitirilip boyları büyütüldü. Yeni halini görebilmeniz için yatay ekran çözünürlüğünüzün 1024 pixelden büyük olması gerekli.
17.06.2009
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Föy ekranında alacaklı seçim rehberine erişimi kolaylaştırmak amacıyla düğme eklendi. (Sadece yeni föy girerken ve föy bilgilerini değiştirirken görüntülenir.)
 • "Posta Listesi"nde föy numaralarının virgül ve tire işareti kullanarak farklı föy nolarının girilebilmesi sağlandı. (Örnek: 1,5,15-20. Birinci, beşinci ve 15 ile 20 arasındaki föyler için liste alır.)
 • "Haciz Talebi" dilekçesi güncellendi. Hesap özeti dökümü eklendi.
 • "Yenileme Muhtırası" dilekçesi eklendi.
 • Daha önce kaydedilmiş borçlu vekilinin başka borçluya aktarılabilmesi için vekil rehberi eklendi.
 • Kira bilgilerinin örnek üzerine dökümü düzenlendi.
 • Çek için girilen bilgilerin tümünün örnek üzerine dökümünün yapılması sağlandı.
09.04.2009
 • Yeni ilçeler eklendi.
 • Faiz Oranları Güncellendi.
 • Örneklerde alacaklı, borçlu ve alacak detayı sayısı fazla olduğunda otomatik olarak sığacak şekilde ayarlandı.
 • Taahhüdü İhlal Ceza Davası Dilekçesi düzeltildi.
 • Son Durum Listesine İlk Takip Masrafı Tutarı, İhtiyati Vekalet Ücreti, Vekalet Ücreti sahaları eklendi.
 • Örneklerde çek bilgileri dökümünde girldimiş ise çek nolarının görüntülenmesi sağlandı.
 • Taahhüt Belgesi güncellendi.
 • Kapak hesabı güncellendi.
 • Tüm dilekçe ve örneklerde girilmiş ise müvekkil ve borçluluların T.C. Kimlik numaralarının görüntülenmesi sağlandı.
 • Alacaklı bazında ihtiyati haciz karar harçlarının hesaba eklenip/eklenmemesi seçeneği eklendi.
04.01.2009
 • YTL'den TL'ye dönüşüm için gerekli değişiklikler yapıldı.
 • Harç bilgileri güncellendi
 • İflas takipleri eklendi.
  • 11 (153) İflas Adi Takip
   • Genel
   • İşçi Alacağı
  • 12 (52) İflas Kambiyo
 • 7 (49) Örnek ile İşçi Alacağı Takibi yapabilme desteği eklendi.
 • İki takibi aynı dosyada yapabilceğiniz 'Paket Takipler' eklendi.
  • İlamlı Alacak ve Tahliye
  • İlamlı Alacak ve Çocuk Teslimi
  • İlamlı Alacak ve Menkul Teslimi
 • 7 (49) ve 10 (163) Örnek alacak kalemlerine farklı Faiz Oranları veya Tabloları atayabilme desteği eklendi.
 • Takip Öncesi Diğer Alacakların tümüne farklı Faiz Oranları veya Tabloları atayabilme Desteği Eklendi
 • İşlemiş Faiz, Sonraki Faiz, İşçi Alacakları Faizi Detayı raporları 'Faiz Detayı' şeklinde tek rapor haline getirildi.
 • Ödeme Sihirbazından Alınan 'Taahhüt Belgesi'nde Birden Fazla Borçlu Seçilebilmesi Sağlandı.
 • Tüm föylere takipten sonra faiz işleyecek alacak tanımlayabilmeye olanak veren 'Sonraki Alacak' penceresi eklendi. Bu pencerede de her alcağa farklı faiz oranı veya tablosu tanımlanabilir. Girilen tüm alacakların parabirimi TL varsayılmaktadır.
 • Hesap motoru yenilendi.
 • Hesapla İlgili Genel Not : Farklı faiz tanımlanabilen alacak kalemlerine faiz bilgisi girilmez ise bu kalemler için föy ekranında girilen değerler geçerli olmaktadır. Ayrıca hesap motoru, föydeki işlemleri doğal akış sırasına yani tarih sırasına göre ele almaktadır. Eğer föydeki hesap değerlerinde bir sorun varsa föydeki hesap bilgilerinin en üst satırının rengi kırmızı olmaktadır. Mouse işaretçisini buraya getirip beklettiğinizde size muhtemel problem ile ilgili bir bilgi mesajı verilecektir. Böyle bir durumda öncelikle girdiğiniz tarih bilgilerini gözden geçirmenizi öneririz. Tüm alacak tarihlerinden önce girilen bir tahsilat, alacak için seçilmiş fakat alacağın faiz başlangıç tarihinden sonra başlayan bir faiz oranı tablosu, takip tarihinden önce girilen sonraki alacak kalemi bu tür hatalara neden olabilir.
19.12.2008
 • Vekalet Ücreti Tarifesi Güncellendi.
20.10.2008
 • Yeni Eklenen Dilekçeler :
  • Banka Haciz Kaldırma Tezkeresi
  • Tapu Haciz Kaldırma Tezkeresi
  • Trafik Haciz Kaldırma Tezkeresi
  • Çek ile bankadan borçlu bilgisi sorgulama talebi
  • Çek ile bankadan borçlu bilgisi sorgulama müzekkeresi
  • Mal Beyanında Bulunmama Hapsen Tazyik Dilekçesi
 • Tebliğ zarflarında borçlu adı, avukat ve içindekilerin kısımlarının yerleşimi değişti.
 • Son durum listesine faiz oranı eklendi. Bu oran föy formunda girilen oran (yada tablo seçilmiş ise takip tarihinde takip tarihi girilmemişse hesap tarihinde geçerli olan orandır).
 • Peşin harcın tahsil harcına mahsup edilmesi sağlandı. (Bu değişiklik föy hesaplarında farklılıklara neden olabilir.)
 • Otomatik yedek alma programı eklendi. Kullanımı hakkında bilgi edinmek için Tıklayınız
 • Faiz Oranı Tabloları Güncellendi.
25.05.2008
 • 23.05.2008 Tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife değiştirilip programda güncelleme yapılmıştır. Değişiklik metinlerini içeren dökümanlar için tıklayınız.
  Doküman 1
  Doküman 2
 • Kur bilgilerini günlük olarak TCMB sitesinden indirip programa kaydeden eklenti yapılmıştır. Bunun için programın çalıştığı makinanın internet erişimi olmalıdır (Virüs ve güvenlik duvarı yazılımları engelliyor ise kur bilgileri çekilemez). Programda o güne ait hiç kur bilgisi mevcut değilse program değerleri internetten indirmeye çalışır.
  Değerler http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml adresindeki "Efektif Satış" değerleridir.
 • Siz müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için programlarımızda Internet'i daha etkin olarak kullanma kararı almış bulunmaktayız. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi kur bilgileri güncelleme, program güncellemelerini haber verme vb gibi işlemler ve birçok yeni eklenti programa entegre olarak yapılabilecektir. Bunun için buraya tıklayarak indireceğiniz programı bilgisyarınıza kurmanız gerekmektedir.

  Internet bağlantısı olmadan da programı herhangi bir hata mesajı almadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat program güncellemesi sırasında yapılan doğruluk ve yetki kontrolu Internet üzerinden daha kolay ve sorunsuz olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle yukarıdaki programı bilgisayaranıza kurmanızı tavsiye ederiz.
02.01.2008
 • Yeni harç ve parametre değerleri eklenmiştir.
13.12.2007
 • 13.12.2007 Tarihli vekalet ücreti tarifesi eklenmiştir.
20.10.2007
 • Aşağıda listelenen örnek tiplerinde "Takip Öncesi Diğer Alacak" kalemlerine farklı sabit veya kademeli faiz oranı tanımlayabilme olanağı sağlanmıştır.
  4-5 (53) İlamlı Alacak
  4-5 (53) İrtifak Hakkı
  8 (50) Menkul Rehni
  6 (151) İpotek İcra Emri
  9 (152) İptek Ödeme Emri
  44 (201) Menkul Rehni
  2 (54) Menkul Teslimi
  2 (54) Tahliye

  Bu kalemlere faiz başlangıç tarihi atanıp faiz belirlenmez ise föyde tanımlı faiz oranları kullanılmaktadır.
 • "Takip Öncesi Diğer Alacak" kalemlerine işleyen faizin detayını göstermek üzere dilekçelere "işlemiş Faiz Detayı" dökümanı eklenmiştir.
 • Diğer bazı ufak düzeltmeler yapılmıştır.
30.07.2007
 • İşçi alacağı takiplerinde, diğer işçi alacağı kalemlerine farklı faiz oranı veya faiz oranı tablosu atanabilmesi imkanı sağlandı. Eğer bu sahalara değer girilmezse föyde tanımlanmış olan faiz değerleri geçerli olmaktadır.
 • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2007/10224 Esas, 2007/12746 sayılı kararı gereğince 01.05.2005 tarihinde başlayan %12'lik faiz döneminin başlangıç tarihi 01.01.2005 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 nolu Yasal Faiz oranı tablosuna yansıtılmıştır.
 • 7 (49) ve 10 (163) Örneklerde çek ve senet alacaklarında "Yasal" veya "Reeskont Avans" faiz oranı tabloları seçilirse varsayılan talep metinlerinde bu tablolara uygun ifadelerin görüntülenmesi sağlanmıştır. Föye veya alacaklıya özel talep metni girilmiş ise varsayılan talep metni görüntülenmemektedir.
 • Bazı örnek tiplerinde talep metninde gösterilen bilgilerin, örnekte ilgili madde karşısında görünütülenmesi sağlandı.
 • Mahkeme türlerine "Kadastro" mahkemesi eklendi.
24.04.2007
 • Föye birden fazla alacaklı girilebilmesi sağlandı. Föydeki alacaklı yazısının yanındaki '+' (artı) resmine tıklayarak açılan pencerede föye yeni alacaklı ekleyebilirsiniz. Açılan pencerede alacaklı sütununda rehber (F4) tuşuna basarak alacaklı rehberini görüntüleyebilirsiniz. Eğer föye alacaklı eklenmişse artı resmi yeşil eklenmemişse kırmızı olarak görüntülenmektedir.
  Alacaklıları föye eklemeden önce alacaklı tanımlama penceresinden tanımlamanız gerekmektedir. Diğer alacaklıların bilgileri örneklerde görüntülenmekte ve UYAP dosyalarına eklenmektedir.
 • 8 Örnekte rehin bilgilerinin ilgili madde karşısında görüntülenmesi sağlandı.
 • Uyap Aktarma Penceresinin 2. sekmesine Alacaklıların T.C. Kimlik numarasının aktarılmasıyla ilgili seçenekler eklendi.
02.04.2007
 • Alacaklı penceresine, alacaklıya özel talep metinlerinin girilebileceği yeni bir pencere eklendi. Örneklere yazdırılacak talep metinlerinin öncelik sırası şu şekildedir. Föy penceresine talep metni girilmişse öncelikle o görüntülenir. Bu saha boşsa föyün alacaklısı için ilgili alacak tipine uygun talep metni tanımlanmış olan ibare görüntülenir. Aksi takdirde programda varsayılan talep metni görüntülernir.
29.03.2007
 • UYAP aktarmadaki değişiklik ve hata ile ilgili yama.
12.03.2007
 • 7 (49) Form tipine "Nafaka" alacaklarının takibi için yeni alacak türü eklendi. "Föy İşlemleri" Menüsüne mahkemeden alınan ara karar bilgilerinin girileceği "Mahkeme / Karar Bilgisi" penceresi eklendi. Buraya girilen bilgiler örnekte gösteriliyor ve UYAP'a aktarılıyor.
 • 10 (163) Form tipinde alacak türü sahasına "çek" ve "senet"'e ek olarak "diğer" seçeneği eklendi. "diğer" Seçeneği seçildiğinde açıklama kısmına yazılan bilgiler örnekte gösteriliyor ve UYAP'a aktarılıyor.
 • Örneklerde işlemiş faiz oranı gösterilmeyecek şekilde değiştirildi. Fakat faizin detayı görüntülenirse faiz oranı da gösteriliyor. Fatura alacaklarında ise alacaklı bazında tanımlanan seçeneklerde faiz oranı gösterilsin seçilmişse gösteriliyor.
 • Program genelinde çoğu ikon ve resimler yüksek çözünürlüklü tam renkli yenileriyle değiştirildi.
19.02.2007
 • 6 (151), 9 (152) ve 44 (201) örneklerde ipotek ve rehin bilgilerinin ilgili madde karşısına yazdırılması sağlandı.
12.01.2007
 • Örneklerdeki alacaklı bilgilerinde, alacaklı özel kişiyse T.C. Kimlik no, tüzel kişiyse vergi dairesi ve vergi no görüntülenmesi sağlandı.
 • İlam bilgilerine ilam alınan merci sahasına "Diğer" seçeneği eklendi. Örneklerde sadece açıklamaya yazılan bilgiler görüntüleniyor. UYAP'a diğer bilgiler de aktarılıyor. Uyapta açıklamaya girilen harf sayısı sınırlı (yaklaşık 200 karakter)olduğu için tümü aktarılamıyor.
 • Kredi alacak bilgileri penceresine "Sözleşme Tarihi" sahası eklendi. Değer girilirse örneklerde görüntüleniyor.
 • Diğer İşçi Alacaklarının örneklerde ve uyap aktarmada kalem kalem dökümünün yapılması sağlandı.

 
© 2006 Karaöz Bilgisayar Yazılım